เครื่องสับไม้ (Wood Chipper)

บริษัทเวสเทิร์นพาร์ทอินเตอร์แมค ผู้ผลิตเครื่องสับไม้ เครื่องย่อยไม้  

 ที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย  สับไม้ทุกขนาดตั้งแต่ ราก โคน ถึงปลายยอด

ชิปไม้ที่ถูกสับออกมา ได้ขนาดเท่าๆกัน โดยที่ไม่ต้องใช้ตะแกรงร่อน

 ได้ชิปไม้เชื้อเพลิงคุณภาพสูงขนาดสม่ำเสมอ

ทำให้เผาไหม้หมดจดโดยไม่สูญเสีย ได้ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงสูงสุด 

เครื่องสับไม้มีความแข็งแรงทนทานสูง สำหรับงานหนัก สับไม้ยูคาลิปตัส 

ไม้เศรษฐกิจ 13 ชนิด เช่น กระถิน มะพร้าว มะขาม สะเดา สน จามจุรี ตาล ปาล์ม

เราผลิตเครื่องสับไม้เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ด้วยความมั่นใจ และเกิดประโยชน์สูงสุด

เครื่องสับรากไม้ โคนไม้ขนาดใหญ่ ไม้เศรษฐกิจ ขนาดตั้งแต่ 1- 24 นิ้ว

ติดต่อ คุณเกษม วิเศษรจนา 081-7631176     Email; bangtanote@yahoo.co.th

คุณณัชชรีย์ ธนสินพรพิศาล 084-4142428           Email; natcharee2520@yahoo.co.th